Պառլամենտի և պառլամենտարիզմի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Եվրոպական համալսարան (310.38 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Մ. Ստեփանյանի կարծիքը
Հ.Մ. Ստեփանյան (301.78 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Զ. Սարգսյանի կարծիքը
Հ.Զ. Սարգսյան (333.57 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Ա. Մանուկյան (359.19 KB)