Քաղաքացիների անձնական /ֆիզիկական/ անձեռնմխելիության սահմանադրական իրավունքը կենսաբժշկական և գենոմիական տեխնոլոգիաների կիրառման ոլորտում.բովանդակություն, իրացում և պաշտպանություն Ռուսաստանի Դաշնությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Ս.Նարուտտոյի կարծիքը
Ս.Նարուտտո (320.57 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Սուքիասյանի կարծիքը
Ն.Սուքիասյան (287.89 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Ս. Արեֆևա (601.37 KB)