Քաղաքական կուսակցությունների և նրանց տարածքային միավորների սահմանադրաիրավականկարգավիճակը՝ որպես Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտների ընտրությունների մասնակիցներ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Լ.Հակոբյանի կարծիքը
Լ.Հակոբյան (262.65 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Կոմկովաի կարծիքը
Գ.Կոմկովա (212.73 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Վ. Բիցիևա (584.48 KB)