Հռոմեական իրավունքի ռեցեպցիան և նրա դերն ու նշանակությունը Եվրոպական իրավունքի ձևավորման և էվոլյուցիոն զարգացման համար

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Եվրոպական համալսարան
Եվրոպական համալսարան (134.14 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Խաչատրյանի կարծիքը
Ա.Խաչատրյան (171.05 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ամիրյանի կարծիքը
Կ.Ամիրյան (163.37 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Ա.Արմենակյան (477.49 KB)