Կանաչ ֆլուորեսցենտող սպիտակուցի քրոմոֆորի ածանցյալների սինթեզը, IN VITRO և IN SILICO հակախոլինէսթերազային հատկությունների ուսումնասիրումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Ա.Գյուլբուդաղյանի կարծիքը
Ա.Գյուլբուդաղյան (260.19 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ենգոյանի կարծիքը
Ա.Ենգոյան (239.3 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (322.99 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Մակիչյան (491.83 KB)