Գերնորերի և դրանց մայր գալակտիկաների դինամիկական հատկությունների ուսումնասիրություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Փարիզի աստղաֆիզիկայի ինստիտուտ, Ֆրանսիա
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Փարիզի աստղաֆիզիկայի ինստիտուտ, Ֆրանսիա (109.88 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Միրզոյանի կարծիքը
Ս.Միրզոյան (121.36 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Գուրզադյանի կարծիքը
Վ.Գուրզադյան (330.59 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Կարապետյան (860.84 KB)