Կարապետյան Արփինե Գրիգորի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու