Ia դասի գերնորերի ծնող աստղերի բազմազանության ուսումնասիրություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Աստղաֆիզիկայի և տիեզերագիտության ինստիտուտ, Պորտո, Պորտուգալիա
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Ժ.Գևորգյանի կարծիքը
Ժ.Գևորգյան (202.52 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Գուրզադյանի կարծիքը
Վ.Գուրզադյան (286.73 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Բարխուդարյան (694.98 KB)