Բարխուդարյան Լիլիթ Վարդանի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու