<<Շահնամեն>> և երաժշտությունը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Երաժշտական արվեստ
ԺԷ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Գ.Ամիրաղյանի կարծիքը
Գ.Ամիրաղյան (618.05 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Արևշատյանի կարծիքը
Ա.Արևշատյան (559.25 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ասղար Ջանաբի Վահաբ (392.79 KB)