Անիզոտրոպ շերտերի և սալերի ոչ դասական ստատիկական ու դինամիկական խնդիրների լուծումներ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա
Ա.02.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված
Ընդդիմախոս Լ.Ղուլղազարյանի կարծիքը
Լ.Ղուլղազարյան (158.88 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Աղայանի կարծիքը
Կ.Աղայան (245.9 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (198.95 KB)

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Յափուջյան (516.23 KB)