Տարբեր քվանտային կառուցվածքների գծային և ոչ գծային օպտիկական հատկությունները արտաքին դաշտերում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված
Ընդդիմախոս Տ.Հակոբյանի կարծիքը
Տ.Հակոբյան (180.9 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (212.13 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հարությունյանի կարծիքը
Վ.Հարությունյան (208.08 KB)

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Հակոբյան (898.9 KB)