Հակոբյան Էդուարդ Սերգեյի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու