Եզրային վիճակները քվանտային Հոլլի էֆֆեկտում և տոպոլոգիական մեկուսիչներում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Լ.Դ.Լանդաուի անվան տեսական ֆիզիկայի ինստիտուտ, Չեռնոգոլովկա, ՌԴ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ.Բաբուջյանի կարծիքը
Հ.Բաբուջյան (166.57 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Բելավինի կարծիքը
Ա.Բելավին (142.48 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Թոփչյան (579.21 KB)