Թոփչյան Հրանտ Արմենի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու