Հարկային բեռի արդարացի բաշխման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.35 MB)
Ընդդիմախոս Գ.Կիրակոսյանի կարծիքը
Գ.Կիրակոսյան (246.97 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Ծպնեցյանի կարծիքը
Հ.Ծպնեցյան (423.11 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Մաթևոսյան (731.43 KB)