Ղեկավարների մոտիվացիոն գործոնների կիրառման հնարավորությունները Վանաձոր համայնքի «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ների օրինակով

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Հետաձգված
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Գ.Վարդանյանի կարծիքը
Գ.Վարդանյան (976.11 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Կարախանյանի կարծիքը
Ա.Կարախանյան (312.94 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (324.28 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Դավթյան (983.15 KB)