Էլեկտրոնային մամուլի լեզուն (բառային կազմ, քերականական համակարգ)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Ա.Գալստյանի կարծիքը
Ա.Գալստյան (354.9 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Սարգսյանի կարծիքը
Մ.Սարգսյան (239.11 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան (261.16 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Խաչատրյան (949.58 KB)