Կիսահաղորդչային գազազգայուն նանոկառուցվածքների հետազոտումը ռեզիստիվ և իմպեդանսային սպեկտրոսկոպիայի եղանակներով

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ (257.34 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Մարտիրոսյանի կարծիքը
Ն.Մարտիրոսյան (250.09 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հարությունյանի կարծիքը
Վ.Հարությունյան (171.77 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Շահխաթունի (727.77 KB)