Աշխարհբեկ Քալանթարի հուշարձանապահման գործունեությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հնագիտություն
Է.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Դ.Միրիջանյանի կարծիքը
Դ.Միրիջանյան (278.65 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Վիրաբյանի կարծիքը
Ա.Վիրաբյան (286.43 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (280.14 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Կ.Բայրամյան (281.41 KB)