Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (Արտասահմանյան գրականություն)

Հարցեր
 1. Գեղարվեստական մեթոդի խնդիրը։
 2. Գեղարվեստական ուղղություն։
 3. Ժանրի խնդիրը։
 4. Գրականագիտական մեթոդների և դպրոցների բնութագիրը՝ կենսագրական, պատմամշակութային, համեմատական, կառուցվածքային /ստրուկտուրալիստական/։
 5. Ռեալիզմի պատմական փոխակերպումները։
 6. Վեպի պատմությունը և տեսությունը։ Ժանրային փոխակերպումները։
 7. Դրամայի պատմությունը և տեսությունը։ Ժանրային փոխակերպումները։
 8. Անձի հայեցակարգը գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ։
 9. Միթապոետիկա և միթոսի կերտում։
 10. Նովելի ժանրը եվրոպական գրականության մեջ։
 11. Հեքիաթի ժանրը եվրոպական գրականության մեջ։
 12. Անտիկ թատրոնի ավանդույթները եվրոպական դրամայի պատմության մեջ։
 13. Անտիկ պոեզիայի ավանդույթները եվրոպական գրականության պատմության մեջ։
 14. «Հավերժ կերպարները» գրականության մեջ։
 15. Միջնադարյան գրականության տիպաբանությունը։
 16. Վերածնունդը՝ որպես գաղափարական շարժում։
 17. 17-րդ դարի գրականության և մշակույթի գաղափարախոսությունն ու գեղագիտությունը։
 18. Լուսավորչության գաղափարախոսությունն ու գեղագիտությունը։ Դարաշրջանի գեղարվեստական ուղղությունները։
 19. Սենտիմենտալիզմի և ռոմանտիզմի շարունակականության խնդիրը։
 20. Նախառոմանտիզմ։ Եզրույթի և գրական երևույթի բովանդակությունը։
 21. Ռոմանտիզմի տիպաբանությունն ու ազգային առանձնահատկությունը։
 22. Ժանրային համակարգը ռոմանտիզմում։
 23. 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի ոչ ռեալիստական ուղղությունները։
 24. Մոդեռնիզմը որպես գեղարվեստական համակարգ։
 25. Պոստմոդեռնիզմը՝ որպես գեղարվեստական համակարգ։
 26. Անտիկ կատակերգության ավանդույթները եվրոպական գրականության մեջ։
 27. Անտիկ ողբերգության ավանդույթները եվրոպական գրականության մեջ։
 28. Հերոսական էպոսի հուշարձանները միջնադարյան գրականության մեջ։
 29. Էլիզաբետյան դարաշրջանի պոետները։
 30. Գեղարվեստական ուղղությունները 17-րդ դարի մշակույթի մեջ։
 31. Լեսինգի դրաման և գեղագիտական տեսությունը։
 32. «Լճային դպրոցի» պոետիկան։
 33. Իտալական ռոմանտիզմի առանձնահատկությունները։
 34. Ամերիկյան ռոմանտիզմի առանձնահատկությունները։
 35. Ամերիկյան ռեալիստական վեպը։
 36. Վիկտորիական գրականության գեղարվեստական առանձնահատկությունները։
 37. Նատուրալիզմի հիմնական դրույթները /Է.Զոլա, Մոպասան և այլք/
 38. 20-րդ դարի ֆրանսիական ռեալիստական վեպը։
 39. Անգլալեզու մոդեռնիստական պոեզիան։
 40. «Կորուսյալ սերնդի» գրականությունը։
 41. Գերմանական հետպատերազմյան գրականությունը և «Խումբ 47»-ը։
 42. Աբսուրդի թատրոն։
 43. Աբսուրդի հասկացության գեղարվեստական արտահայտությունը գրականության մեջ։
 44. 20-րդ դարի ամերիկյան դրաման։
 45. «Գիտակցության հոսքը»՝ որպես մեթոդ և գրական միջոց։
 46. «Մոգական ռեալիզմ» հասկացությունը։
 47. Հակաուտոպիան եվրոպական գրականության մեջ։
 48. «Բանասիրական վեպը» անգլիական պոստմոդեռնիզմում։
 49. Ֆանտաստիկը գրականության մեջ։
 50. Ֆենտեզի ժանրը 20-21-րդ դարերի գրականության մեջ։
 51. Հոմերոսի էպոսի գեղարվեստական առանձնահատկությունները։
 52. Վերգիլիոսը և Օգոստոսոս Օգտավիանոսի կայսրության պոեզիան։
 53. Անձի հայեցակարգի նախավերածննդյան առանձնահատկությունները Ֆրանսուա Վիյոնի պոեզիայում։
 54. Ջ.Չոսերի պոեզիայի կառուցվածքային և գեղարվեստական առանձնահատկությունները։
 55. Միջնադարյան և վերածննդյան գեղագիտական սկզբունքների սինթեզը Դանթեի պոեզիայում։
 56. Վերածննդյան արձակի ձևավորումը Ջ.Բոկաչչոյի ստեղծագործության մեջ։
 57. Ասպետական վեպի ձևափոխումը Մ.դե Սերվանտեսի ստեղծագործության մեջ։
 58. Լոպե դե Վեգան և իսպանական թատրոնի «ոսկեդարը»։
 59. Ֆ.Ռաբլեի վեպը և «ռաբլեականություն» հասկացությունը գրականության մեջ։
 60. Մ.դը Մոնտենը և Վերածննդի ինտելեկտուալ արձակը։
 61. Կատակերգականի գաղափարը Վ.Շեքսպիրի ստեղծագործության մեջ։
 62. Սոցիալական և փիլիսոփայական խնդիրները Վ.Շեքսպիրի ողբերգություններում և քրոնիկներում։
 63. Կլասիցիստական թատրոնի էսթետիկան Պ.Կոռնելի և Ժ.Ռասինի ողբերգություններում։
 64. Կատակերգականի կլասիցիստական մեկնաբանությունը Ժ.-Բ.Մոլիերի ստեղծագործություններում։
 65. Ժամանակակից վեպի ձևավորումը Դ.Դեֆոյի ստեղծագործություններում։
 66. Սատիրան և ֆանտաստիկան Ջ.Սվիֆթի ստեղծագործություններում։
 67. Քրոնոտոպի առանձնահատկությունները 18-րդ դարի ռեալիստական վեպում և Հ.Ֆիլդինգի ստեղծագործությունը։
 68. Սենտիմենտալիզմի ձևավորումը եվրոպական գրականության մեջ և Ս.Ռիչերդսոնի ստեղծագործությունը։
 69. Լ.Ստերնի արձակի պոետիկայի առանձնահատկությունները։
 70. Վոլտերի ստեղծագործության ժանրային և գեղարվեստական բազմազանությունը։
 71. Ռուսոն և «ռուսոյականութուն» հասկացությունը։
 72. Ֆրանսիական Լուսավորչության գաղափարները Պ.-Օ.Կ.Բոմարշեի ստեղծագործության մեջ։
 73. «Գրոհ և փոթորիկ» շարժումը և Ֆ.Շիլլերի թատերգության վաղ շրջանը։
 74. Յ.Վ.Գյոթեի ստեղծագործական ուղու փուլերի փիլիսոփայական և գեղարվեստական առանձնահատկությունները։
 75. Գերմանական ռոմանտիզմի ձևավորումը և Է.Թ.Ա.Հոֆմանի ստեղծագործությունը։
 76. Ջ.Գ.Բայրոնը և եվրոպական ռոմանտիկական պոեմը։
 77. Վ.Սկոտի դերը եվրոպական պատմավեպի ձևավորման գործում։
 78. Հումանիստական սկզբունքները Վ.Հյուգոյի ստեղծագործություններում։
 79. Ժ.Սանդի վեպերի պրոբեմատիկան ու նորարարությունը։
 80. «Դարի հիվանդությունը» և Ա.Մյուսեի ստեղծագործությունը։
 81. 19-֊րդ դարի երկրորդ կեսի ռեալիզմի առանձնահատկությունները Ֆրանսիայում և Ստենդալի ստեղծագործությունը։
 82. Անձի հայեցակարգը Օ.Բալզակի սոցիալական վեպերում։
 83. «Միջակություն» հասկացությունը և Գ.Ֆլոբերի ստեղծագործությունը։
 84. Ռեալիզմի և նատուրալիզմի գեղագիտական սկզբունքների սինթեզը Գի դը Մոպասանի արձակում։
 85. Սոցիալական խնդիրները Չ.Դիկենսի վեպերում։
 86. Սոցիալական սատիրան Վ.Թեքերեյի ստեղծագործություններում։
 87. Օսկար Ուայլդի գեղագիտական տեսությունը։
 88. Բ.Շոուի ինտելեկտուալ թատրոնը։
 89. Ռոմանտիկական և ռեալիստական միտումների սինթեզը Ջ.Լոնդոնի ստեղծագործություններում։
 90. Ջ.Ջոյսի ստեղծագործությունների ժամանակատարածական կառուցվածքը։
 91. Պատմության հայեցակարգը Տ.Ուայլդերի վեպերում։
 92. Ժամանակի հայեցակարգը Մ.Պրուստի ստեղծագործություններում։
 93. Աբսուրդի հայեցակարգը Ֆ.Կաֆկայի ստեղծագործություններում։
 94. Բ.Բրեխտի էպիկական թատրոնը։
 95. Էքզիստենցիալիզմը՝ որպես հումանիզմ և Ժ.֊Պ.Սարտրի թատերգությունը։
 96. Էքզիստենցիալիզմի գրական արտահայտումը Ա.Քամյուի ստեղծագործություններում։
 97. Փիլիսոփայական վեպը Շվեյցարիայում և Հ.Հեսսեի ստեղծագործությունը։
 98. Ումբերտո Էկոյի գեղագիտական հայեցակարգն ու գեղարվեստական ստեղծագործությունները։
 99. Պոսմոդեռնիստական գեղագիտությունը Ի.Կալվինոյի ստեղծագործություններում։
 100. Այլընտրանքայինկենսագրությունը՝ որպես վիպական ժանր Փ.Աքրոյդի ստեղծագործություններում։