Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Համաշխարհային պատմություն)

Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Շումերական քաղաք-պետությունների առաջացումը և զարգացումը
 2. Հին Եգիպտոսի մշակույթը
 3. Նորշումերական թագավորության կազմավորումը Միջագետքում.Ուրի III հարստություն
 4. Նորխեթական թագավորությունը Ք.ա. XIV – XIII դարերում
 5. Ասորեստանյան տերությունըՔ.ա.VIII-VII դարերում
 6. Նորբաբելոնյան տերության ստեղծումը. Նաբուգոդոնոսոր II-ի և Նաբոնիդի գահակալությունը Բաբելոնիայում
 7. Աքեմենյան տերության կազմավորումը. Դարեհ I
 8. Ալեքսանդր Մակեդոնացու արևելյան արշավանքները
 9. Հելլենիստական մշակույթը և նրա հիմնական բնութագիրը
 10. Հինհնդկական Խարապպայի քաղաքակրթությունը
 11. Համաչինական կայսրության ձևավորումը. Ցին Շի Հուանդի
 12. Հույն-պարսկական պատերազմները Ք.ա. V դարում
 13. Պունիկյան պատերազմները
 14. Հռոմի արևելյան քաղաքականությունը. Հունաստանի և Մակեդոնիայի նվաճումը
 15. Առաջին եռապետությունը Հռոմում. Մարկոս Կրասսոսի արևելյան արշավանքը
 16. Երկրորդ եռապետությունը Հռոմում. Մարկոս Անտոնիոսի արևելյան արշավանքը
 17. Քրիստոնեության առաջացումը և տարածումը
 18. Հռոմեական կայսրության տրոհումը և անկումը
 19. Բյուզանդական կայսրությունը Հուստինիանոս Առաջինի կառավարման շրջանում
 20. Կարլոս Մեծի կայսրության առաջացումը
 21. Անգլիայի նորմանդական նվաճումը
 22. Պապականության առաջացումը
 23. Հարյուրամյա պատերազմի պատճառները և սկիզբը
 24. ԴասայինմիապետությանառաջացումըՖրանսիայում. Գլխավորշտատներ
 25. Իսլամիառաջացումը. Արաբականխալիֆայությանկազմավորումը
 26. Աբբասյան խալիֆայության ոսկե դարը /750 թ.- IX դարի առաջին կես/
 27. Թյուրք-սելջուկներինվաճումները Միջին և Մերձավոր Արևելքում
 28. Խաչակրացարշավանքներինախադրյալներըև սկիզբը
 29. Մոնղոլականտերությանառաջացումը. Չինգիզխան
 30. Իրանը և Այսրկովկասը իլխանների գերիշխանության ներքո
 31. Օսմանյան պետության առաջացումը
 32. Բյուզանդիան XIV-XV դարերում. կայսրության անկման պատճառները
 33. Սեֆյան Իրանի կազմավորումը
 34. Թուրք-պարսկական պատերազմները XVI-XVII  դարի I կեսին
 35. Վերածնունդ. առաջացման պատճառները, հիմնական փուլերը
 36. Մարտին ԼյութերըևՌեֆորմացիոնշարժմանսկիզբը
 37. Ռեֆորմացիան Շվեյցարիայում. Ու. Ցվինգլի, Ժ. Կալվին
 38. Իտալական պատերազմները /XVI դարի առաջին կես/
 39. 1640թ. անգլիական հեղափոխությունը: Երկարատև պառլամենտի գործունեությունը
 40.  Երեսնամյապատերազմը. Վեստֆալիհաշտությանպայմանագիրը
 41. Պետրոս Առաջինի բարեփոխումները. կայսրության հռչակումը
 42.  Լուսավորական շարժում
 43. Ռուսաստանը 18-րդ դարի երկրորդ կեսին
 44. Մայրցամաքային կոնգրեսներն ու ԱՄՆ-ի հռչակումը
 45. ՖրանսիականՄեծ հեղափոխության պատճառները և սկիզբը
 46. Ֆրանսիան առաջին կայսրության շրջանում (1804-1814 թթ.)
 47. 1812 թ. Հայրենական պատերազմը
 48. Վիեննայի վեհաժողովը. «Սրբազանդաշինք»
 49. 1848-1849 թթ. հեղափոխությունները Եվրոպայում
 50. Ղրիմի պատերազմը: Փարիզի հաշտության պայմանագիրը
 51. 1861 թ. գյուղացիական ռեֆորմը Ռուսաստանում
 52. 1861-1865 թթ. քաղաքացիական պատերազմը ԱՄՆ-ում
 53. Ֆրանս-պրուսական պատերազմը (1870-1871թթ.). Գերմանական կայսրության հռչակումը:
 54. 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և Բեռլինի վեհաժողովը
 55. Գաղութային համակարգը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին
 56. Երիտթուրքական հեղաշրջումը և դրա հետևանքները
 57. 1905-1907 թթ. հեղափոխությունը Ռուսաստանում
 58. Առաջին աշխարհամարտի պատճառները և սկիզբը
 59. Ռուսաստանի մասնակցությունն Առաջին աշխարհամարտին:
 60. 1917 թ.Փետրվարյան և Հոկտեմբերյան հեղափոխությունները Ռուսաստանում և դրանց արդյունքները
 61. Վերսալ-Վաշինգտոնյանհամակարգի ձևավորումը
 62. Քեմալական շարժումը և հանրապետության հռչակումը Թուրքիայում
 63. Ազգերի Լիգայի ստեղծումը. մանդատային համակարգը
 64. Մերձավորարևելյան ճգնաժամըև Լոզանի 1923թ.վեհաժողովը
 65. Ֆաշիստական վարչակազմի հաստատումը Իտալիայում 1922-1939թթ. Բենիտո Մուսսոլինի
 66. Նացիստական վարչակազմի հաստատումը Գերմանիայում. Ադոլֆ Հիտլեր
 67. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի պատճառները և սկիզբը
 68. Հայրենական Մեծ պատերազմի սկիզբը. Ստալինգրադի Ճակատամարտը
 69. Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտը. Պոտսդամի խորհրդաժողով
 70. Սան-Ֆրանցիսկոյի խորհրդաժողովը. ՄԱԿ-ի ստեղծումը
 71. «Սառըպատերազմի»պատճառները և սկիզբը.Երկբևեռ աշխարհի ձևավորումը:
 72. 1948 թ. բեռլինյան ճգնաժամը և Գերմանիայի բաժանումը
 73. Արաբա-իսրայելական հակամարտության առաջացումը. 1948 թ. պատերազմը
 74. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության ստեղծումը. Մաո Ցզեդուն
 75. Հնդկաստանի անկախության հռչակումը. Մ. Գանդի և Ջ. Ներու
 76. ՆԱՏՕ-ի ռազմաքաղաքական դաշինքը և Վարշավայի պայմանագրի կազմակերպության ստեղծումը
 77. «Սպիտակ» հեղափոխությունը Իրանում
 78. Կարիբյան ճգնաժամը. Ատոմային զենքի չտարածման հիմնախնդիրը միջազգային հարաբերություններում
 79. Սևամորթների քաղաքացիական իրավուքների համար պայքարը ԱՄՆ-ում 1950-1960-ական թթ. Մ. Լյութեր Քինգ
 80. Գաղութային համակարգի փլուզումը XX դարի 40-70-ական թթ.
 81. 1979թ.հեղափոխությունն Իրանում.Իսլամական հանրապետության հռչակումը
 82. 1980 թ. ռազմական հեղաշրջումը Թուրքիայում և դրա հետևանքները
 83. Միջազգային հարաբերությունները 1980-ական թթ. երկրորդ կեսին. Սառը պատերազմի ավարտ
 84. ԽՍՀՄ փլուզումը
 85. Եվրոպական միության ստեղծումը և նրա հիմնական գործառույթները
 86. Թուրքիան «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության կառավարման շրջանում
 87. Թուրքիա-Ռուսաստան մրցակցությունը հետխորհրդային տարածաշրջանում
 88. Էթնոքաղաքական հակամարտությունները Հարավային Կովկասում XX դարի վերջին-XXI դարի սկզբին
 89. Ահաբեկչության հիմնախնդիրն արդի միջազգային հաբերություններում
 90. Համաշխարհայնացման գործընթացները XX դարի վերջին - XXI դարի սկզբին