Հետազոտողներ

Ավետիսյան Էլեն Սամվելի, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Օտար լեզուների ֆակուլտետ Ռոմանական լեզուների ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Բաղդասարյան Սուսաննա Խուրշուդի, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Օտար լեզուների ֆակուլտետ Գերմանական լեզուների ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Դալյան Նաիրա Երվանդի, ՄանկավարժականԳիտությունների դոկտոր

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Օտար լեզուների ֆակուլտետ Ռուսաց լեզվի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Դերմոյան Լուսինե Աղասու, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Օտար լեզուների ֆակուլտետ Ռոմանական լեզուների ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Մադաթյան Լուսինե Գեղամի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Օտար լեզուների ֆակուլտետ Ռոմանական լեզուների ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Մեժլումյան Քրիստինե Համլետի, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Օտար լեզուների ֆակուլտետ Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Պետրոսյան Ամալյա Բաբկենի, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Օտար լեզուների ֆակուլտետ Գերմանական լեզուների ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն