Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Окт 11 2023
Творчество и деятельность Константина Орбеляна Институт искусств Музыкальное искусство ( ԺԷ.00.02 )
Фев 09 2023
Армянские традиционные колыбельные Институт искусств Музыкальное искусство ( ԺԷ.00.02 )
Дек 08 2022
Исполнительское искусство Беглара Амирджана Институт искусств Музыкальное искусство ( ԺԷ.00.02 )
Окт 31 2019
Հայ կոմպոզիտորների դաշնամուրային շարքերը (1960-1980-ական թվականներ) ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Окт 03 2019
Հայկական դաշնամուրային երաժշտությունը մանկապատանեկության համար. դաշնամուրի մեկնաբանումը և կատարողական խնդիրների առանփնահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Июн 27 2019
Հայ երաժշտագեղագիտական մտքի զարգացման ուղիները (XIX դարի երկրորդ կես - XX դար) ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Июл 06 2018
Ութձայն համակարգը հայ հոգևոր երգարվեստի մխիթարյան երգվածքում Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Дек 25 2017
Իրանահայ կոմպոզիտորական արվեստը XX դարում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Июн 12 2017
Հայ երաժշտական կյանքը Անդրկովկասում (1901-1910) ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Фев 23 2017
Մարգարիտ Բաբայանը և հայ երաժշտական արվեստը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Дек 22 2016
Հայ հիմներգության ձևավորման հայեցակարգը ուսումնասիրման արդի փուլում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Июн 30 2016
Հայոց ավանդական հարսանեկան գովքերը հնագույն ծեսի համատեքստում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Июн 30 2016
Դաշնամուրը հայ կոմպոզիտորների կամերային-գործիքային ստեղծագործություններում (XX դարի երկրորդ կես) ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Апр 14 2016
Երաժշտության ընկալումը հայ միջնադարյան մեկնողական ավանդույթում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
Дек 24 2015
Պավել Լիսիցյանի կյանքը և գործունեությունը ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )