Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ

Թվանիշ
Ե.12.01

Ե.12.01 − ներառում է Ե.12.02 – Անտենաներ, գերբարձր հաճախականության սարքա­վո­րումներ և տեխնոլոգիաներ

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել