Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը

Թվանիշ
Ե.13.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել