Մետալուրգիա

Թվանիշ
Ե.16.02

Ե.16.02 − ներառում է Ե.16.03 – Մետաղների ձուլման և ճնշմամբ մշակման տեխնոլոգիա

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել