Թեթև արդյունաբերության նյութա­գիտություն, ապրանքագիտություն և տեխնոլոգիա

Թվանիշ
Ե.19.01

Ե.19.01 − ներառում է Ե.19.01 – Թեթև արդյունաբերության նյութագիտություն և ապրան­քա­գիտություն, Ե.19.02 – Թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրատեսակների տեխնոլոգիա

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել