Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա, ագրոքիմիա և ագրոէկոլոգիա

Թվանիշ
Զ.01.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Գյուղատնտեսական, Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Ագրոնոմիական ֆակուլտետ) Դիտել
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Հողաշինարարություն, հողային կադաստր) Դիտել
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ) Դիտել