Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն

Թվանիշ
Ը.00.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տնտեսագիտական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսագիտության տեսություն) Դիտել