Միջազգային տնտեսագիտություն

Թվանիշ
Ը.00.06
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տնտեսագիտական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Դիտել