Նորագույն շրջանի հայ գրականություն

Թվանիշ
Ժ.01.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բանասիրական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Դիտել
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել