Հանրային իրավունք

Թվանիշ
ԺԲ.00.02

Հանրային իրավունք – ընդգրկում է` սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում:

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Իրավաբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Դիտել
Եվրոպական համալսարան Դիտել