Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)

Թվանիշ
ԺԳ.00.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Մանկավարժական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ (Ֆիզիկական դաստիարակության ու սպորտային պատրաստության տեսություն և մեթոդիկա) Դիտել
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դիտել
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել