Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն

Թվանիշ
ԺԴ.00.07
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բժշկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Նյարդաբանություն) Դիտել
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Հոգեբուժություն) Դիտել