Սոցիալական հոգեբանություն

Թվանիշ
ԺԹ.00.03

ԺԹ.00.03 ներառում է- ԺԹ.00.02- Կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Հոգեբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դիտել