Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

Հիմնադրման տարին
Հասցե
Պ.Սևակ 4, Գյումրի 3126, Հայաստան
Հեռ.
(+374 312) 32199
Էլ․ փոստ
info@shsu.am
Գերատեսչություն
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Թույլատրելի թվանիշներ:
Ա.02.04 , Գ.00.04 , Է.00.02 , Ժ.02.01 , ԺԳ.00.01