Մաթեմատիկական անալիզ

Թվանիշ
Ա.01.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել