Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն

Թվանիշ
Ա.01.05
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (Անգլերեն) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (Հայերեն) Դիտել