Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա

Թվանիշ
Գ.00.07

Գ.00.07-ը ներառում է Գ.00.14 – Կենսատեխնոլոգիա

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Կենսաբանական, Տեխնիկական, Քիմիական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն (Կենսատեխնոլոգիա) Դիտել