Աբրահամյան Աշոտ Սերգեյի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու