Ղազարյան Կարեն Արամայիսի, ԿենսաբանականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-