Ավետիսյան Քնարիկ Գառնիկի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-