Աղուզումցյան Ռուբեն Վազգենի, Գիտությունների թեկնածու