Մկրտիչյան Արթուր Երվանդի, ՓիլիսոփայականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-