Յարալյան Կարինե Էդիկի, ՓիլիսոփայականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-