Գաբրիելյան Վազգեն Արշալույսի, Գիտությունների դոկտոր