Այվազյան Նաիրա Մարտինի, ԿենսաբանականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-