Հակոբյան Լևոն Գեորգիի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու