Խաչատրյան Անի Սամվելի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-